اداره آموزش

 

سیده زهرا علوی فومنی : رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دلارام یزدانی :  متصدی آموزش رشته های اقتصاد کشاورزی – علوم دامی – گیاه پزشکی – علوم و مهندسی خاک و مکانیزاسیون کشاورزی

منیره پور قاسمی : کارشناس آموزش علوم و مهندسی آب – زراعت و اصلاح نباتات – مهندسی صنایع غذایی – علوم باغبانی

ثریا دیبائی مهر : کارشناس تحصیلات تکمیلی

طیبه منظر غیب : کارشناس تحصیلات تکمیلی