تماس با ما

 

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره مستقیم 

شماره داخلی

آرش زیبایی

رئیس دانشکده

33690282

  5081  -  5050

عادل بخشي پور

معاون پژوهش و فناوری

33690323

5037

نسرین قربان زاده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

33690090

5027

فرزاد شیرزاد

مدیر امور عمومی

33690459

5030

صدیقه موسی نژاد

مسئول امور ترفیع، ارتقاء و تبدیل وضعیت دانشکده

33690464

5072

حسین اسعدی

کارشناس پژوهشی

33690400

5009

حسن حسن نياي

مسئول دفترریاست  و دبیرخانه

33690282

  نمابر - 33690281

5050  -  5081

محمود فاضلي سنگاني

مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشکده

33691008

 

سالار منجم

مدیر مزرعه آموزشي - پژوهشی دانشكده و مدير كلينيك كشاورزي دانش بنيان دانشگاه

 

5025

6104 

آموزش  

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره داخلی 

شماره مستقیم

سیده زهرا علوی فومنی

مدیر آموزش

5065

33691007

منیره پورقاسمی

کارشناس آموزش

5062

 

دلارام یزدانی

کارشناس آموزش

5063

 

---

کارشناس تحصیلات تکمیلی

5061

 

طیبه منتظرغیب

کارشناس تحصیلات تکمیلی

5061

 

ثریا دیبایی مهر

کارشناس تحصیلات تکمیلی

5058

 

امور مالی

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره داخلی 

شماره مستقیم

سيداكبر سيدزاده

عامل مالی

5060

33690458

رحیم قربانی

کارپرداز

5086

33690458

محمد صحراگرد

امین اموال

5012

 

مدیران گروه های آموزشی 

رضا اسفنجاری

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

5076  

 

حسن درمانی

مدیر گروه علوم دامی

5099

 

افشین اشرف زاده

مدیر گروه مهندسی آب

5047

 

احمد روحی بخش

مدیر گروه گیاه پزشکی

5054

 

سید حسین پیمان

مدیر گروه مهندسی مکانیزاسیون

5085

 

محمد محسن زاده

مدیر گروه بیوتکنولوژی

5129

 

غلامرضا محسن آبادي

مدیر گروه زراعت

5034

 

جمالعلی الفتی

مدیر گروه علوم باغبانی

5098

 

مریم خلیلی راد

مدیر گروه علوم خاک

5070

 

علیرضا مهرگان نیکو

مدیر گروه علوم و صنایع غذایی

5084

 

 

شماره های تماس دانشکده

 

پست الكترونيك دانشكده:

ردیف نام فارسی آدرس ایمیل
1 ریاست دانشكده agrifa@guilan.ac.ir
2 معاونت پژوهش و فناوری agriresvice@guilan.ac.ir
3 معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی agrieduvice@guilan.ac.ir
4 دبیرخانه ارتقا و ترفیع agrieva@guilan.ac.ir