مدیریت دانشکده

 

رئیس دانشکده : دکتر آرش زیبایی

رتبه علمی: استاد

 

گروه آموزشي: گیاه پزشکی

پست الكترونيكي: agrifa@guilan.ac.ir

شماره تماس :  ۳۳۶۹۰۲۸۲ – ۰۱۳