معرفی دانشکده

دانشکده علوم کشاورزی در کیلومتر ۵ جاده رشت – تهران و در مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان قرار دارد . این دانشکده در ابتدا به عنوان مرکز پژوهشی نباتات نیمه گرمسیری وابسته به دانشگاه تهران در یک ساختمان اداری با امکانات محدود شروع به کار نمود و در سال ۱۳۵۵ با نام دانشکده کشاورزی به دانشگاه گیلان ملحق گردید.

این دانشکده از سال ۱۳۵۶ فعالیت آموزشی خود را در ۴ رشته دامپروری ، ماهی شناسی ، اقتصاد کشاورزی و زراعت آغاز کرد .

دانشکده کشاورزی در حال حاضر دارای تعداد 86 عضو هیات علمی است که 17 نفر دارای مرتبه استادی، 37 نفر دارای مرتبه دانشیاری، 32 نفر دارای مرتبه استادیاری می باشند که خدمات علمی را با تدریس و پژوهش ارایه می دهند. این دانشکده در نیمسال اول 1401-1402 دارای 1460 نفر دانشجو بوده است که شامل 151 نفر دانشجو در 25 رشته گرایش مقطع دکتری، 416 نفر دانشجو در 27 رشته گرایش مقطع کارشناسی ارشد و 893 نفر دانشجو در 10 رشته کارشناسی است.

این دانشکده در حال حاضر دارای 9 رشته کارشناسی (علوم و مهندسی خاک، گیاه پزشکی، اقتصاد کشاورزی، علوم باغبانی، زراعت، علوم و مهندسی صنایع غذایی، علوم دامی، مهندسی بیوسیستم و علوم و مهندسی آب)، 9 رشته کارشناسی ارشد (علوم دامی در ۳ گرایش، علوم و مهندسی آب در 3 گرایش، بیوتکنولوژی کشاورزی، زراعت در 5 گرایش، علوم خاک در ۴ گرایش، گیاه پزشکی در ۲ گرایش، اقتصاد کشاورزی، مهندسی بیوسیستم و علوم باغبانی در 5 گرایش) و 6 رشته دکتری (بیوتکنولوژی، زراعت در 3 گرایش، گیاهپزشکی در 2 گرایش، باغبانی در 2 گرایش ، علوم و مهندسی خاک در 2 گرایش و علوم دامی در ۲ گرایش) می باشد.

در حوزه فعالیت های آزمایشگاهی، دانشکده علوم کشاورزی دارای 12 آزمایشگاه تخصصی در زمینه علوم کشاورزی و صنایع غذایی  می باشد. همچنین دانشکده دارای اراضی کشاورزی نظیر شالیزار، باغ میوه ، گلخانه های شیشه ای و پلاستیکی و موزه تاریخ طبیعی و موزه گنجینه میراث روستایی گیلان است.

نقشه دانشکده

بروشور دانشکده